นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นับเป็นมหามงคลยิ่งในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Leave a Comment

Skip to content