คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีนายพัฒพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวประธานได้แจ้งกำหนดการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จัดแถลงข่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  วันที่ 8 สิงหาคม  2562 จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง และวันที่ 11  สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี” ครั้งที่ 13 ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ในเวลา 16. 30 น. โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ในปีนี้ กำหนดรูปแบบการจัดงานในธีม “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

Leave a Comment

Skip to content