นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการ สตง. และคณะ ได้ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการ สตง. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าการ สตง. ได้ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปากก่อและป่าวังชมภู ท้องที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย สตง.จะตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าข่ายการกระทำความผิด ต่อไป

จากนั้น เวลา 14.00 น ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อที่ ขค.3 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม “กำหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์” พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. พ.อ.พงศ์เพชร เกษศุภะ หน.ศปป.4 กอ.รมน. พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ผบ.ม.พัน.28 นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก ผอ.ส่วนและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สจป.เข้าร่วม การประชุมได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและคัดกรองพื้นที่โดยแบ่งตามห้วงเวลาจากการแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและคุณสมบัติของผู้ครอบครอง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างหลังปี 2557 จะต้องร่วมบูรณาการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการครอบครองแต่ละกลุ่ม ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content