นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 40 ไร่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 40 ไร่” ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ องค์กร เคบีโอ เอิร์ธ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 438,400 บาท ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี ร้อยเอก พิทักษ์ ตีรณกุล รน. กรรมการผู้บริหารองค์กรเคบีโอ เอิร์ธ พร้อมคณะฯ เป็นผู้มอบเงิน ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบต้นพะยูงเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริหารองค์กรเคบีโอ เอิร์ธ

ทั้งนี้ องค์กร เคบีโอ เอิร์ธ มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน ให้กับ กรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 40 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ท้องที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจยึดจับกุมที่คดีสิ้นสุดแล้ว

Leave a Comment

Skip to content