นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้” ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้” ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (เหยี่ยวดง) หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว ผู้อำนวยการกองการบิน สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังศูนย์ ศปก.พป. ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศปก.พป.

ในการประชุม ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของชุดปฏิบัติการพิเศษฯ และ ศปก.พป. ส่วนหน้า โดยเฉพาะการดำเนินคดีรายใหญ่ที่เกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คดีบุกรุกทำลายป่า คดีลักลอบตัดไม้และคดีการลักลอบค้าสัตว์ป่า และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่อีกทั้ง ผอ.สำนักกฎหมาย (ปม.) อธิบายแนวทางการตรวจสอบไม้หลังจากมีการแก้ไข มาตรา 7 พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และการสนับสนุนจาก สป.ทส. โดย กองการบิน (หน่วยบินพิทักษ์ป่า  Sky Renger ) นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้แนวทางปฏิบัติในการปกป้องการบุกรุกทำลายทรัพยากรแก่เจ้าหน้าที่ ศปก.พป. โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก เพื่อให้สามารถปกป้องทรัพยากรอันเป็นมรดกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content