นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรถพลเ จริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรถพลเ จริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรถพลเ จริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการ สตง. พล.ท. สุรเชษฐ์ ตันยะเวช ผอ.ศปม.กอ.รมน. ภาค 3 พล.ต.วิทยา วรรดาวิสันต์ ผบ.มทบ.36 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. พ.อ. พงษ์เพชร เกษศุภะ หน.ศปป.4 กอ.รมน. นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีความยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ และได้ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอดทั้งคืนที่ภูทับเบิกเขาค้อ

ทั้งนี้ ป่าไม้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง  ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Leave a Comment