นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรถพลเ จริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรถพลเ จริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการ สตง. พล.ท. สุรเชษฐ์ ตันยะเวช ผอ.ศปม.กอ.รมน. ภาค 3 พล.ต.วิทยา วรรดาวิสันต์ ผบ.มทบ.36 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. พ.อ. พงษ์เพชร เกษศุภะ หน.ศปป.4 กอ.รมน. นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีความยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ และได้ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอดทั้งคืนที่ภูทับเบิกเขาค้อ

ทั้งนี้ ป่าไม้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง  ชัดเจน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content