นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “กิจกรรมเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “กิจกรรมเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวต้อนรับ และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในโอกาสนี้ นางรวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานชื่อสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ดังกล่าวว่า “ศรีนครเขื่อนขันธ์”  ให้กับ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนร่วมการเสวนา และการแสดงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆ และนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Leave a Comment

Skip to content