นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานโครงการจิตอาสากรมป่าไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานโครงการจิตอาสากรมป่าไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้แทนสำนักส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่กรมป่าไม้ โดยมี กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในกรมป่าไม้ บำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่ง ปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมป่าไม้ ทั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่เป็นข้าราชการ พนักงานกรมป่าไม้ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content