นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งนำโดย นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก ร่วมให้ข้อมูลกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามภารกิจของกรมป่าไม้เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

Leave a Comment

Skip to content