นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562” ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายธวัชชัย โตสิตระกูล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ทสจ.ชัยภูมิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงาน ทส. ร่วมแถลงข่าวงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562” ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้แก่ประเทศ และเป็นการส่งเสริมธรรมะควบคู่กับการฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติ ซึ่งกำหนดจัดงาน ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง (ถนนคนเดิน) จังหวัดชัยภูมิ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้มีค่ามาแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน วัด และเครือข่ายชาวบ้านต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 35,000 ต้น อาทิ พะยูง ยางนา สัก มะฮอกกานี ตะเคียนทอง และหว้า เป็นต้น

Leave a Comment

Skip to content