นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ต.บ้านใหม่ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน  การจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ต.บ้านใหม่ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา  โดยมี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา ส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอครบุรี เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารที่ 21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และประชาชนในพื้นที่บ้านใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ online  ชนิดไม้ที่ปลูกในวันนี้ได้แก่ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา พะยูง อินทนิลน้ำ และไม้ที่มีดอกสีเหลือง รวมจำนวน 1,000 ต้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวัน “วิสาขบูชา ของทุกปี” พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนให้เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  ที่ช่วยในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน 5 เครือข่าย  ได้แก่ เครือข่าย รสทป. ตำบลหนองแวง ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลท่าช้าง ตำบลหนองน้ำใส และตำบลสระจระเข้ นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่อยู่อาศัย สถานศึกษา บริเวณศาสนสถาน หรือที่สาธารณะ ที่สะดวกตามแต่ความเหมาะสม

Leave a Comment

Skip to content