นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสนทนาในรายการ The people show ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 2562  เวลา ๑๖.๓๐ น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสนทนาในรายการ The people show ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ กรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายหลังการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ มาตรา ๗ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้กันทุกคน เพราะต้นไม้ให้ประโยชน์กับทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้ได้บุญ แทนคุณแผ่นดิน”

Leave a Comment

Skip to content