นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   ณ บริเวณน้ำตกงามมีศรี ป่าขุมชนบ้านในกรัง  หมู่ที่ ๙ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยศูนย์ป่าไม้ระนอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และตำบล จ.ป.ร. ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณน้ำตกงามมีศรี อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความร่มรื่น ร่มเย็นแก่ผู้มาท่องเที่ยวและชุมชน

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ มีนายจงรัก ทรงรัตน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) นายนพวงศ์ อาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ทสจ.ระนอง กำนันตำบล จ.ป.ร.  นายกเทศมนตรีตำบล จ.ป.ร. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านในกรัง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ชนิดต่าง ๆ กว่า ๕๐๐ ต้น ในพื้นที่ ๑๙ ไร่ นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนำกลับไปปลูกด้วย

Leave a Comment