นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   ณ บริเวณน้ำตกงามมีศรี ป่าขุมชนบ้านในกรัง  หมู่ที่ ๙ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยศูนย์ป่าไม้ระนอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และตำบล จ.ป.ร. ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณน้ำตกงามมีศรี อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความร่มรื่น ร่มเย็นแก่ผู้มาท่องเที่ยวและชุมชน

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ มีนายจงรัก ทรงรัตน์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) นายนพวงศ์ อาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ทสจ.ระนอง กำนันตำบล จ.ป.ร.  นายกเทศมนตรีตำบล จ.ป.ร. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านในกรัง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ชนิดต่าง ๆ กว่า ๕๐๐ ต้น ในพื้นที่ ๑๙ ไร่ นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนำกลับไปปลูกด้วย

Leave a Comment

Skip to content