การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

ในการนี้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการจัดการขยะพลาสติก มาตรการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กและมาตรการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป้าหมายที่ 1 เป็นการลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลิกใช้ภายในปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1)พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (cap seal) 2)ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมของสารอ็อกโซ่ (Oxo) และ 3)ไมโครบีด (Microbead)

เลิกใช้ภายในปี 2565 จำนวน 4 ชนิดได้แก่ 1)ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 2)กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3)แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และ4)หลอดพลาสติก

เป้าหมายที่ 2 การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570

Leave a Comment

Skip to content