เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาพเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาพเหนือ ภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม ขจัดภัยไฟป่า โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมราชทัณฑ์ และจังหวัดลำปาง ในการกำจัดเชื้อเพลิงบริเวณดอยพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางและแนวป่าใกล้เคียง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) กับกรมราชทัณธ์ กระทรวงยุติธรรม

ขณะเดียวกันนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นตัวแทน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ และสถานีควบคุมไฟป่าทับลาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับบาดเจ็บขณะมาช่วยปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางด้วยหมดอาการปลอดภัย และได้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว 2 คน 

Leave a Comment

Skip to content