นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้กับผู้แทน จำนวน 5 ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น ป่าชุมชนบ้านช่องลม ป่าชุมชนบ้านปางริมกรณ์ ป่าชุมชนบ้านใหม่มหาวัน และป่าชุมชนบ้านโป่งฮึ้ง เนื้อที่กว่า 2,220 ไร่

ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้นำกล้าไม้มีค่าพันธุ์ดี มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งตั้งจุดคลินิก ทส. รับเรื่องปรึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม นิทรรศการป้องกันไฟป่า ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ และนิทรรศการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

Leave a Comment

Skip to content