การศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัด การจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและ ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐาน SGEC ในการรับรองไม้ โดยมี Mr. Kiyoo Nakasawa ผู้อำนวยการองค์กร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำมาตราฐาน SGEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มาตรฐาน SGEC ของประเทศญี่ปุ่นยังได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน PEFC โดยในการบรรยาย Mr. Kiyoo Nakasawa ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานว่ามาจากพื้นที่ป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน และนโยบายของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาศที่ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Olympic and Paralympic ในปี ค.ศ.2020 ที่จะถึงนี้ ได้มีการกำหนดให้ไม้ที่จะใช้ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการรับรองการไม้ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของภาคการป่าไม้ และส่งเสริมธุรกิจด้านการค้าไม้และที่เกี่ยวข้องด้วย

Leave a Comment

Skip to content