กรมป่าไม้พร้อมลุยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่แม่ฮ่องสอน

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงกรณีที่ ดีเอสไอ ตรวจสอบคดีการตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วพบขบวนการลักลอบตัดไม้ในรูปแบบใหม่ โดยปลอมเอกสารสิทธิ์หรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและนำไปขึ้นทะเบียนสวนป่าเพื่อขอตัดไม้โดยมีการตัดไม้สักธรรมชาติไปแล้วส่วนหนึ่ง ว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้แจ้งประสานให้กรมป่าไม้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งตนได้สั่งการให้ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กำหนดแผนปฏิบัติร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับ ดีเอสไอ ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ เพื่อร่วมตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และหากพบการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบจะส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ปี 2557 กรมป่าไม้ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุน กลุ่มขบวนการผู้มีอิทธิพล โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ภายใต้การนำของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการปราบปรามการกระทำผิดอันเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ โดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับศูนย์ปฏิบัติการของ กอ.รมน. เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายปกครอง ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content