ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO ณ Forest Management Bureau, Phillippines

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยอาจารย์คณะวนศาสตร์ ผู้แทน สจช. และผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี

Read moreศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO ณ Forest Management Bureau, Phillippines

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 950 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี))

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒(สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)