วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         & … Read more วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมป่าไม้มอบข้าวสารกว่า 400 ถุง ปันสุขให้ ปชช. ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ ย่านซอยพหลโยธิน 47, 49 จำนวน 400 ครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

                วันพุธที่ 27 พ.ค. 2563 นายอรรถพล เจริญช … Read more กรมป่าไม้มอบข้าวสารกว่า 400 ถุง ปันสุขให้ ปชช. ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ ย่านซอยพหลโยธิน 47, 49 จำนวน 400 ครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. เป็นประธานการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         & … Read more นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. เป็นประธานการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมหารือกับนางวิลาสินี ชัยเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร องค์กรสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมหาร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมหารือกับนางวิลาสินี ชัยเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร องค์กรสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563

         & … Read more ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 2/2563

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

         & … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้า ผต.ทส. พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผต.ทส. ประชุมติดตามการตรวจราชการของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้า ผ … Read more นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้า ผต.ทส. พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผต.ทส. ประชุมติดตามการตรวจราชการของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563