นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

                วันที่ 1  มกราคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอิน ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์

         & … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้ 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้ 2564

         & … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและขอพร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

                วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอดิศร นุชดำรง … Read more