ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด

วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันตรวจสอบกิจการของ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าว ได้ทำการขยายโรงงาน และเพิ่มจำนวนเครื่องจักร ซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยควบคุมการแปรรูปไม้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พุทศักราช 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *