ตรวจสอบแผนที่แสดงการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ บริเวณบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 บ้านแก่งศิลา ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. สำนักสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุบลรัตน์ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบแผนที่แสดงการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1605.42/14830 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยได้ตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 บ้านแก่งศิลา ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีสภาพเป็นตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง มีดาดฟ้า ลักษณะเปิดเป็นร้านอาหาร คณะเจ้าหน้าที่ได้ขออนุญาตนายชุมพล กองพรมฤทธิ์ ผู้เป็นบิดาของเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเข้าตรวจสอบพร้อมนำตรวจในครั้งนี้ พร้อมได้นำเอกสารมาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่ เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภท(น.ส.3) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียน เล่ม 17 หน้า 13 สารบบเล่มที่ 244 จำนวนเนื้อที่ 37 ไร่ ออกให้นายหนู แก้วประดิษฐ์ ปัจจุบันได้มีนายสุทัศน์ กองพรมฤทธิ์ เป็นผู้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ดังกล่าว


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *