ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่: 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ ปะจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบ ตามหนังสือสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0014.3/715 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0002640020473 เรื่องแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ บริเวณภูเป้ง บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับนายถาวร ภูสดแสง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 เพื่อนำตรวจสอบข้อเท็งจริงตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดร้องเรียน และได้พบกับนางสาวสมัย ณะวงษา อายุ 48 ปี คณะเจ้าหน้าที่จึงขออนุญาตเข้าทำการตรวจสอบ พื้นที่โดยรอบ ปรากฏว่าไม่พบไม้ท่อนหรือไม้แปรรูป ในบริเวณตรวจสอบแต่อย่างใดใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *