ตอบกลับไปยัง: เช็คว่าบ้านอยู่ในป่าสงวน

#45660
นางเพทาย บุญมี
ผู้เยี่ยมชม

ขอเช็คว่า ที่ดินนี้อยู่เขต ห้ามปลูกบ้านหรือไม่ โฉนด 13247 หน้าสำรวจ 3464 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ

Skip to content