ตอบกลับไปยัง: เช็คว่าบ้านอยู่ในป่าสงวน

#31056
mailposter
สมาชิก

สวัสดีครับ

ในเบื้องต้นท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พิทักษ์ไพร) https://change.forest.go.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. พิมพ์พิกัดในช่อง “ค้นหาจุดบุกรุก” แล้วกด enter หรือ ลากเครื่องหมายรูปหมุดสีฟ้า (เครื่องหมายรูปหมุดสีฟ้า) จากด้านบนไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่
  2. กดเครื่องหมายรูปหมุดสีฟ้า (เครื่องหมายรูปหมุดสีฟ้า) บนแผนที่ หากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว และชื่อของป่าสงวนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าแนวเขตในระบบฯ เป็นแนวเขตโดยประมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงทางกฎหมายได้

ด้วยความนับถือ

Skip to content