ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้และโฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาศักยภาพงานด้านประชาสัมพันธ์

ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้และโฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาศักยภาพงานด้านประชาสัมพันธ์

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 5/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการสนทน … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามภารกิจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำนักจัดการป่านันทนาการ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามภารกิจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำนักจัดการป่านันทนาการ

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันปิยมหาราช

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันปิยมหาราช

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกา … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ การประชุมติดตามและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ การประชุมติดตามและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความด … Read more

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหาน … Read more

นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการลงนาม MOU โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าอย่างยั่งยืน

นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการลงนาม MOU โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายส … Read more