นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ชื่นชมการทำงานและผลผลิตจากชุมชน

2 มิถุนายน 2567 ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ศรีนครเขื่อนขันธ์ พร้อมเยี่ยมชมตลาดบางน้ำผึ้ง โดยในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ศรีนครเขื่อนขันธ์ มี ร้อยเอก รชฏ พิสิฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลการดำเนินงานของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมอาคารแสดงนิทรรศการ พื้นที่โดยรอบโครงการฯ ตลาดขายสินค้าจากชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นกันเกราไว้เป็นที่ระลึกด้วย

Leave a Comment

Skip to content