กรมป่าไม้ ร่วมออกอากาศสดในรายการ “สถานีประชาชน” กรณีโครงการอาคารอัดน้ำห้วยค้อ ในพื้นที่ป่า

 27 มิถุนายน 2567 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” ซึ่งออกอากาศสดทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.05-15.00 น. โดยมีคุณธีรเดช งามเหลือ และคุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีชาวบ้านหมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ร้องขอให้ตรวจสอบโครงการอาคารอัดน้ำห้วยค้อ ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาดูแล แต่ในปัจจุบันพื้นที่อ่างเก็บน้ำตื้นเขินเก็บน้ำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาเข้าไปดำเนินการดูแลบำรุงรักษาไม่ได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยตัวแทนชาวบ้านขอให้กรมป่าไม้ ตรวจสอบพื้นที่โครงการอาคารอัดน้ำห้วยค้อ ว่าอยู่ในพื้นที่ดูแลของกรมป่าไม้หรือไม่ และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลืออย่างไร ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดัวกล่าวอยู่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์มาที่กรมป่าไม้แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารและพื้นที่ และยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการ อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน รวมถึงคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอื่น ๆ ด้วย

Leave a Comment

Skip to content