กรมป่าไม้ ร่วมประชุมสรุปแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ศอญ.จอญ.พระราชทาน

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ (รองอธิบดีกรมป่าไม้) ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องการจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และ “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567” โดยมี พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการนำเสนอพื้นนที่ รูปแบบ การขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 11 พื้นที่ โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 พื้นที่ และส่วนภูมิภาค 5 พื้นที่ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่พร้อมสนับสนับสนุนกล้าไม้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งสิ้น 94.3 ล้านกล้า โดยขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับกล้าไม้ไปดำเนินติดต่อกับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

Leave a Comment

Skip to content