อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

2 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดยมีนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ 720 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ และสนองงานพระราชดำริในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาป่าไม้ แก้ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ แก้ปัญหาความยากจนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สูง

นอกจากนั้นได้มอบแนวทางให้มีการตั้งฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ เพื่อป้องกันการบุกรุก และป้องกันไฟป่า โดยจะสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ประจำฐานและลาดตระเวน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการหลวง ทหาร ราชการ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการบุกรุกและเผาป่า พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านในการป้องกันรักษาป่า พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน และอำนวยความสะดวกของกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของชุมชน

Leave a Comment

Skip to content