ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทส. นำคณะผู้บริหาร ทส. กล่าวคำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้น รมว.ทส. และผู้บริหาร ทส. ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Leave a Comment

Skip to content