ผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

30 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี

Leave a Comment

Skip to content