กระทรวง ทส. มอบกล้าไม้มหามงคลให้นายกเศรษฐา และคณะรัฐมนตรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Leave a Comment

Skip to content