กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมฉลองมรดกโลก

10 เมษายน 2567 ณ ห้องประ 1 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ นายวัชร ม่วงแก้ว นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ นายชลธิศ สุรัสวดี นายประลอง ดำรงค์ไทย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยอดีตผู้บริหารได้กล่าวให้พรแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรม จากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร สำหรับกิจกรรมรดน้ำขอพรที่จัดขึ้นนี้ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่งดงามและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) นับเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของชนชาติไทย

Leave a Comment

Skip to content