รัฐยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือสูงสุด

10 มีนาคม 2567 เวลา ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าว “รัฐยกระดับมาตรการที่เข้มงวดสูงสุด แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ” โดยมี พลเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าวผ่านระบบ VDO Conference โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ขณะนี้ได้เข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567 มาอย่างต่อเนื่อง และยังได้มีการยกมาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ในส่วนของภาคป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธบดีกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงว่า กรมป่าไม้มีพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ จำนวน 71.28 ล้านไร่ โดยพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 อยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำดับ มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน 20.72 ล้านไร่ สำหรับสถานการณ์ไฟป่า กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกำลังพลในการควบคุมไฟป่า พร้อมสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานในช่วงฤดูไฟป่านี้อย่างเต็มที่

Leave a Comment

Skip to content