รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน จ.เชียงราย

15 มีนาคม 2567 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏืบัติงาน พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

พร้อมกันนี้ ได้ตรวจจุดเฝ้าระวังไฟป่า จำนวน 5 จุด จากจำนวนทั้งหมด 66 จุด ของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย โดยการตรวจติดตามผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ด้วย

Leave a Comment

Skip to content