รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานแถลงข่าว “วันทรัพยากรน้ำบาดาลแห่งชาติ” ประจำปี 2567

27 มีนาคม 2567 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันทรัพยากรน้ำบาดาลแห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะโฆษก ทส. เป็นประธานการแถลงข่าว มีนายนภดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้ารวมงาน สำหรับ “วันทรัพยากรน้ำบาดาลแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 นี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดจัดงานและมอบรางวัลเครือข่ายทรัพยากรน้ำบาดาลดีเด่น ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน” โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของไทย” และหัวข้อ “เดินหน้า แลหลัง…เติมน้ำใต้ดินประเทศไทย” โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้ดำเนินการสอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content