กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 และห้องรับรอง กรมป่าไม้

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Dr. Zheng Yongqi ,Professor and Principal Scientist พร้อมคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้ และสถาบันวิจัยการป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content