กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเข้มบริเวณหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต หลังพบการก่อสร้างที่พักรุกพื้นที่ป่า

12 มีนาคม 2567 หาดนุ้ย จังหวัดภูเก็ต

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 8 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาดนุ้ย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมนำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 88 / 2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2567 เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาดนุ้ย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบการก่อสร้างที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่คุมเข้มป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการขั้นตอน ตลอดจนบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในทุกพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content