กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต “สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการเป็นผู้ให้”

 วันที่ 25 มีนาคม 2567 กรมป่สไม้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานกรมป่าไม้ได้ร่วมกันสร้างกุศล ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง 3 ชีวิต โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้
 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและหน่วยรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง

Leave a Comment

Skip to content