ลงในพื้นที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายกาญจนพันธ์ คำแหง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และนายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ลงในพื้นที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายณรงค์ จิตรสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลของการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content