กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตาม คทช. แม่แจ่ม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผอ.สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) นายศักดา มณีวงศ์ ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายจตุพร ปลัด ทส. กล่าวว่า การแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้พี่น้องเกษตรกรใน อ.แม่แจ่ม ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ทส. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาแก้ปัญหาใน อ.แม่แจ่ม ให้สำเร็จลุล่วง และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือ ปฏิญญาว่าด้วยการบริหารจัดการแม่แจ่มโมเดล ที่จะนำแม่แจ่มไปสู่ความยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ การให้ที่ดินต้องควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้นำความระลึกถึงของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาสู่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่ทำกินใน อ.แม่แจ่ม จากนั้น ปลัด ทส. และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวดิจิตอล เพื่อใช้แทนสมุดประจำตัวฉบับจริง ระหว่างอธิบดีกรมป่าไม้ กับ ผู้แทน 6 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน คทช. ใน อ.แม่แจ่ม

Leave a Comment

Skip to content