กรมป่าไม้ ร่วมหารือผู้ว่าฯ ลำปาง กรณีสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าหารือกับนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผอ.ทสจ. ลำปาง นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิกุล ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในประเด็นสถานการณ์หมอกควันไฟป่า การเกิดจุด Hot Spot ฝุ่น PM2.5 รวมถึงการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งของกรมป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันรวมถึงควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่ จากนั้น รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ณ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) อ.แม่ทะ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Leave a Comment

Skip to content