กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา

2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จ.แพร่

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมกับ พลอากาศเอก ประจินต์ จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะกรรมการฯ ในการศึกษาดูงานการรบริหารงานของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และการติดตามแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ความคืบหน้าความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา

Leave a Comment

Skip to content