กรมป่าไม้ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรตาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมวางแจกันดอกไม้ หน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี โดยมี ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (นครศรีธรรมราช) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่ปีที่ 81

Leave a Comment

Skip to content