กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Leave a Comment

Skip to content