กรมป่าไม้ รวมพลังถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

Leave a Comment

Skip to content