อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แม่แจ่ม ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พร้อมหารือร่วมกับนายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม และนายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้บนภูเขาสูงชัน และพื้นที่เกษตรกรรม

อธิบดีกรมป่าไม้ได้นำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมทั้งการลดจุดความร้อน (Hotspot) และขอความร่วมมือเกษตรกรทำเกษตรกรรมปลอดการเผา โดยขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากทางภาครัฐและภาคประชาชนในการลดการเผา การป้องกันการบุกรุกป่าและเผาป่าเพื่อหาของป่า รวมทั้งใช้วิธีไถกลบตอซังในพื้นที่เกษตรกรรม โดยทำเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม มอบอุปกรณ์ยังชีพ พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเต็มที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งห่วงใยในความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

Leave a Comment

Skip to content