อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่แม่สอด ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) เน้นย้ำสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก

31 มกราคม 2567 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อธิบดีกรมป่าไม้ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันรักษาป่า และการฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในผืนป่าตะวันตก เน้นการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลาย และร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและปราบปรามผู้กระทำความผิด รวมทั้งประสานหน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อสนธิกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่า และการลดจุดความร้อน (HOTSPOT) ให้เน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ และบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดำเนินการดับไฟเมื่อปัญหาไฟป่ามีความรุนแรงจากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์ยังชีพ พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกทั้งห่วงใยในความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โอกาสนี้ได้ปลูกต้นแดง ณ หน่วยป้องกันฯ

Leave a Comment

Skip to content