กรมป่าไม้ ร่วมคณะ พล.อ. ประวิตร ตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่เจ้าหน้าที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

12 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

Leave a Comment

Skip to content